คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์อีกครั้ง ครอบคลุมลูกหนี้ NPL

คลินิกแก้หนี้

คลินิกแก้หนี้ ปรับเกณฑ์ใหม่ให้ครอบคลุมถึงลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้

นางสาวสิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. กล่าวว่า แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมา เศรษฐกิจจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้น แต่ด้วยสถานการณ์ที่ยังมีความผันผวน พบว่าปัญหาหนี้ส่วนใหญ่ยังคงมีอยู่ และกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล

ทั้งนี้ สอดคล้องกับคำขอปรับโครงสร้างหนี้ส่วนใหญ่ภายใต้มหกรรมร่วมใจแก้หนี้: มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน ที่ ธปท. ได้จัดร่วมกับกระทรวงการคลังในช่วงที่ผ่านมา ล่าสุด คณะกรรมการกำกับดูแลโครงการคลินิกแก้หนี้ จึงได้มีมติปรับเกณฑ์คุณสมบัติการสมัครเข้าร่วมโครงการ

คลินิกแก้หนี้

โดยขยายให้ครอบคลุมลูกหนี้ที่มีสถานะเป็นหนี้เสีย หรือ NPL จากเดิม ก่อนวันที่ 1 ก.ย.65 เป็นก่อนวันที่ 1 ก.พ.66 เพื่อรองรับหนี้เสียรายใหม่ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ.66 เป็นต้นไป และอยู่ระหว่างกำหนดแนวทางปรับปรุงเพิ่มเติม

ทั้งนี้ เพื่อให้โครงการสามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียจากบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลได้ครอบคลุมและทันเวลายิ่งขึ้น ประชาชนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ หรือติดต่อสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com LINE @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ by SAM รวมทั้ง Call Center โทร. 1443 ได้ทุกวัน